GDPR

Den 25 maj 2018 infördes GDPR, General Data Protection Regulation. Detta är en EU-förordning som reglerar hur vi som Stark och Hållbar får behandla personuppgifter. Denna förordning ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Här följer en beskrivning av hur vi hanterar information som du delar med oss och vilken typ av information vi hanterar och behöver.

Vi samlar in information för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund. Vi samlar inte in mer information än nödvändigt och sparar inte information längre än vad lagen kräver.

Den information vi behandlar är:
Företags/organisations namn, organisationsnummer, faktureringsinformation, namn på kontaktperson på företaget med tillhörande e-post och/eller telefonnummer samt adress till företaget.

Vi hanterar denna information för att kunna leverera tjänster/produkter till dig som kund. Informationen behövs för att vi ska kunna kontakta dig som befintlig kund för uppföljningar/upprätthålla kundservice, för att fakturera dig/ditt företag, om du kontaktar oss via telefon/eller e-post.

Vi delar med oss av din information till fraktbolag för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig om du köpt produkter som ska skickas till ditt företag.

Det kan förekomma att vi använder oss av externa källor med adresser till potentiella kunder. Dessa uppgifter raderas så snart vi inte ingår i ett avtal om försäljning ur våra register.

Vi har ett register med prospekt över potentiella kunder. Den information som finns i denna lista är företagsnamn samt telefonnummer. Behöver vi inte längre informationen om kunden så raderas den.

Vi sparar informationen så länge de är aktuella eller nödvändiga. Viss information sparar vi längre på grund av bokföringslagen.

Vi lämnar aldrig ifrån oss information till någon annan (utom ovan nämnda som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot kund). Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Du har flera rättigheter i och med GDPR. 

  • Du har rätt att få information vi har lagrat om dig raderad. 
  • Du har rätt att få tillgång till den information vi har lagrad om dig.
  • Du har rätt att få information vi har om dig rättad.
  • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Har du fler frågor, tveka inte att höra av dig till oss på info@starkochhallbar.se