Ergonomiska lösningar för företag

Vi gör medarbetare delaktiga i sin arbetsmiljö!

Personliga besök med individuella anpassningar av arbetsplatsen utifrån varje medarbetares behov och förutsättningar.

Kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att att den nya arbetsplatsen fungerar eller för att se om vi behöver anpassa något ytterligare.

Vi lägger ned tid på att samtala och utbilda kring ergonomi för att medarbetaren ska känna sig trygg med sin arbetsplats.

Vårt team

Jacob Forsblom

Leg. Fysioterapeut och ergonom

Maria Boström

Lic. personlig tränare, yogainstruktör och beteendevetare

Maila oss