Ergonomi på förskola och skola innebär många utmaningar. Vanligt är hög bullernivå, belastande arbetsställningar och stress.

Om man som medarbetare på förskola/skola är medveten om risker och hur man kan göra små ändringar i sitt dagliga arbete kan detta leda till stora hälsovinster.

Det är viktigt att hålla informationen färsk i minnet, att vi förstår sambanden mellan besvär och hur vi utför arbetet.

I det dagliga arbetet är det vanligt att vi förbiser hur viktigt det är med en skonsam arbetsposition. En vanlig orsak kan vara stress, vilket kan leda till att en gång lätt blir fler gånger.
Medvetenhet varje dag i varje arbetssituation är viktigt för att bibehålla en god hälsa och ta hand om sig själv. Det gör skillnad för den enskilda medarbetaren, kollegor och barnen på förskolan eller skolan till exempel.

Vi erbjuder utbildningar i belastningsergonomi på förskola/skola och eventuellt produkter om behov finns. Upplägget på utbildningar varierar baserat på behovet hos er arbetsplats.
Under utbildning tar vi upp vanliga besvär som ofta uppkommer, hur man kan åtgärda dessa samt vilka arbetsställningar som är mest fördelaktiga.
Vi ger även tips på övningar för att stärka upp kroppen eftersom det är ett utmärkt komplement tillsammans med skonsamma arbetsställningar.
Hur man kan tänka kring den fysiska arbetsmiljön som helhet på en förskola eller skola kan också vara viktigt att ta upp under utbildningen på till exempel.

Givetvis utgår allting utifrån hur arbetsmiljön och behovet ser ut på er förskola/skola. Innan vi inleder ett samarbete så ingår ett kostnadsfritt möte där vi mer noggrant kommer överens om hur vi kan hjälpa er och hur det hela ska läggas upp.

Kontakta oss här för mer information!