Lagerarbete är utmanande ur ett belastningsergonomiskt perspektiv på grund av tunga lyft och obekväma arbetsställningar. En annan riskfaktor som verkligen kräver att man tänker igenom hur man arbetar är tempot. Ofta är arbetstempot högt och arbetet sker under tidspress. Under dessa förutsättningar är det otroligt viktigt att man vet hur man ska lyfta och vrida så skonsamt som möjligt för att undvika skador och smärta.

Vi kan utbilda i belastningsergonomi genom föreläsningar och demonstrationer direkt på arbetsplatsen, eller göra individuella konsultationer för medarbetare som kanske har ett särskilt behov av det. Vi erbjuder även produkter som till exempel mjukare ståmatta att stå och gå på. En sådan matta avlastar fotled, knäled höft och rygg samt trampdynor. Det kan göra stor skillnad för en medarbetare som spenderar hela sin arbetsdag på språng. Ofta är en kombination av utbildning samt produkter det som ger mest effekt och det har vi tagit tillvara på.

Kontakta oss gärna för mer information eller boka ett förutsättningslös och kostnadsfritt informationsmöte för just din arbetsplats här!