Ergonomi för ditt företag

De flesta arbetsuppgifter är i någon mån repetitiva och detta leder till att det efter en tids arbete känns i kroppen. Att arbeta ergonomiskt på ditt företag innebär många vinster i hälsa och produktivitet.

Fysiskt tunga arbeten och även de arbeten som generellt ses som fysiskt lätta belastar kroppen. Ibland leder arbetet till skador och besvär.

Många skador och besvär kan hjälpas med rätt ergonomi. Många gånger är det enklare än man tror att åtgärda smärtor i till exempel nacke och axlar. Det kan dock vara svårt att själv hitta lösningen.

Vi hjälper till med enkla och smidiga lösningar som kan göra stor skillnad i din arbetsmiljö.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ergonomi på arbetsplatser där arbetsuppgifterna varierar mellan fysiskt tungt arbete och lättare skrivbordsarbete till exempel.

Utifrån dina behov, förutsättningar och arbetsuppgifter hjälper vi dig att skapa en arbetsmiljö som gör att du mår bättre och effektiviserar det arbete du utför.

Det är viktigt för oss att du är nöjd med våra tjänster och att din arbetsplats fungerar för dig och dina medarbetare. På grund av det så ser vi till att ha kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att ergonomin fortsätter fungera bra!

Från och med den 1 juli 2018 så ställs högre krav på arbetsgivare om en medarbetare blir sjukskriven. Detta betyder att arbetsgivaren är skyldig att skapa en plan för återgång i arbete om en sjukskrivning förväntas bli längre än två månader. Detta tycker vi är bra.

Ännu bättre är dock att redan från grunden och kontinuerligt se över arbetsplatsen och arbetsmiljön för att förekomma ohälsa.

Som arbetsgivare är det viktigt att arbeta preventivt och engagera medarbetare i sin arbetsmiljö för att minska ohälsa och onödiga sjukskrivningar. Arbetsgivaren har helhetsperspektivet på arbetsplatsen och organisatoriska förhållanden är också en viktig del i en god ergonomi.

På grund av detta är det viktigt att medarbetaren är delaktig i utformningen av sin arbetsplats. På så vis har man som anställd möjlighet att direkt påverka en stor del av sin fysiska arbetssituation.

Arbetsmiljöverket har bra information för både arbetsgivare och medarbetare gällande ergonomi ur ett helhetsperspektiv på arbetsplatsen. Läs gärna här!

Ergonomiska lösningar för företag

Vi gör medarbetare delaktiga i sin arbetsmiljö

Personliga besök med individuella anpassningar av arbetsplatsen utifrån varje medarbetares behov och förutsättningar.

Kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att att den nya arbetsplatsen fungerar eller för att se om vi behöver anpassa något ytterligare.

Vi lägger ned tid på att samtala och utbilda kring ergonomi för att medarbetaren ska känna sig trygg med sin arbetsplats.

Boka möte med oss